فوریه 8, 2020
شیوه استناد به روش apa

شیوه استناد به روش apa

مقدمه نگارش هر اثر علمی مستلزم مطالعه Ùˆ بررسی آثار مرتبط است. ارجاع به منابع مورد استفاده در شکل‌گیری اثر، هم باعث اعتبار بخشی به اثر […]
ژانویه 24, 2019
درآمدی-بر-روش-تحقیق-کیفی

درآمدی بر روش تحقیق کیفی

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] روش تحقیق کیفی به رویه تحقیق گفته می‌شود Ú©Ù‡ یافته ‏های آن از طریق داده ‏های آماری Ùˆ یا Ú©Ù…ÛŒ […]
ژانویه 23, 2019
اصول-مقاله-نویسی

اصول مقاله‌نویسی

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] اصول مقاله‌نویسی: انتشار مقالات Ùˆ پژوهش ‏ها در موضوعات مختلف در توسعه یافتن جهان نقش به سزایی داشته ‏اند. انتشار […]
ژانویه 22, 2019
اندیشیدن روش های پژوهش

اندیشیدن درباره روش‌های پژوهش

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] مفهوم روش Ùˆ روش ‏شناسی تفاوت‏ های اساسی با هم دارند. «روش» به طور اصولی با نحوه جمع‏ آوری اطلاعات […]
ژانویه 21, 2019
شیوه-استناد-و-استفاده-از-اثار-دیگران

شیوه استناد و استفاده از آثار دیگران

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] محقق ناگزیر است از آثار Ùˆ نوشته‌های دیگران استفاده نماید یا حاصل زحمت Ùˆ دسترنج سایرین را مورد بهره‌برداری قرار […]
ژانویه 20, 2019
روش‌های آماری

روش‌های آماری

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] یکی از روش‌های انجام تحقیق، روش‌های آماری است Ú©Ù‡ مهم‏ ترین بخش آن روش‌های برآورد حجم نمونه است. این کار […]
ژانویه 19, 2019
مشخص کردن جامعه نمونه

مشخص کردن جامعه و نمونه

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] مرحله ششم در اجرای طرح تحقیق علمی مشخص کردن جامعه Ùˆ نمونه آماری است. منظور از جامعه آماری کلیه عناصر […]
ژانویه 18, 2019
فرضیه

تدوین فرضیه

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] تدوین فرضیه یا فرضیه‌سازی یکی از مهم ‏ترین مراحل تحقیق است، چراکه فرضیه ‏ها نقش راهنما را دارند Ùˆ به […]
ژانویه 17, 2019
پردازش داده‌ها

برازش داده‏ ها

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] برازش داده‏ ها از دو جنبه اعتبار Ùˆ روایی صورت می‌گیرد. از نظر اعتبار یا اعتماد سنجی برازش، از دو […]