بهمن 24, 1397
استارتر - رفتارسازمانی

استارتر – رفتارسازمانی

  نیروی انسانی را شاید بتوان مهم‌ترین سرمایه‌ی هر سازمان یا کسب‌وکار دانست. جذب، تربیت و حفظ نیروهای با استعداد مهم‌ترین وظیفه مدیریت برای افزایش بهره‌وری […]
بهمن 26, 1397
درآمدی-بر-رفتار-سازمانی

درآمدی بر رفتارسازمانی

  علم شناخت رفتار سازمانی به منظور افزایش بهره‎‏وری هرچه بیشتر کارکنان سازمان و همچنین برقراری ارتباط با عوامل انسانی خارجی که بر سازمان تأثیرگذاری مستقیم […]
بهمن 27, 1397
اساس رفتار فرد در سازمان

اساس رفتار در سازمان

  به منظور بررسی رفتار فرد در یک سازمان، عوامل متعددی را باید مورد بررسی قرار داد. نگرش حاکم بر فرد بر روی میزان رضایت شغلی […]
بهمن 28, 1397
انگیزه-کارکنان-انگیزشی

انگیزش

  در فصل قبل در رابطه مفهوم رضایت شغلی را مطرح نمودیم و یکی از مواردی که می‎تواند در میزان رضایت یک فرد از شغلی که […]
بهمن 29, 1397
تصمیمگیری فرد

تصمیم‏‎گیری فردی

  مشارکت دادن کارکنان در تصمیم ‏‎گیری‎ ها و هدف‎گذاری ‎های سازمان، نقش قابل توجهی را در ایجاد انگیزه و افزایش رضایت شغلی افراد در سازمان […]
بهمن 30, 1397
مبانی رفتار گروهی

مبانی رفتار در گروه

یکی از مباحثی که در رشته رفتارسازمانی مورد بررسی قرار می‏‎گیرد، رفتار گروهی است. منظور از گروه دو یا چند نفر است که رفتار متقابلی با […]
اسفند 1, 1397
ارتباطات کارکنان

ارتباطات انسانی

عنوان عصر ارتباطات خود بیانگر اهمیت این موضوع در دنیای امروز است. دنیایی که در آن برقراری ارتباط دیگر محدود به مرزهای مشخص نیست. انتقال پیام […]
اسفند 2, 1397
رهبر

مقام رهبری

جایگاه رهبری در سازمان را شاید بتوان مهم‎تری و حساس‎ترین جایگاه به حساب آورد. منظور از رهبری، توانایی اعمال نفوذ در افراد به منظور رسیدن به […]
اسفند 3, 1397
قدرت و سیاست

قدرت و سیاست

نیروی قدرت یکی از منابعی است که به فرد اجازه و اختیار اعمال مدیریت در سازمان را می‏‎دهد. این نیرو توان بالقوه‏‎ای است که فردی را وادار به […]
اسفند 4, 1397
تعارض و مذاکره

تعارض و مذاکره

همیشه رفتارهای افراد در سازمان یکسان و موافق نیست و بروز رفتارهای مخالف و ایجاد تعارضات گوناگون در سازمان‏‎ها امری بدیهی است. برای اصطلاح تعارض تعاریف […]
اسفند 5, 1397
ساختار-سازمانی

ساختار سازمانی

اساس شکل‎گیری هر سازمانی اهداف مشخصی است و فعالیت‎هایش را در راستای دست‎یابی به این اهداف جهت می‎دهد. به منظور پیشبرد اهداف در سازمان، واحدهای مختلفی […]
اسفند 6, 1397
ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش

ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش

یکی از مواردی که در ایجاد انگیزش در افراد تأثیر مستقیم دارد، ارزیابی عملکرد و دادن پاداش مناسب به افراد است. ارزیابی در سازمان با اهداف […]
اسفند 7, 1397
فرهنگ کار گروهی

فرهنگ سازمانی

فرهنگ را مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعهٔ خویش فرا می‌ گیرد تعریف می‌کنند. […]