اکتبر 28, 2020
حقوق-کسب-و-کار

حقوق تجارت و بازرگانی

حقوق تجارت در ایران سابقه زیادی ندارد ولی با حقوق دیگر کشورها رابطه تنگاتنگ دارد. عمده حقوق تجارت ایران از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده است. […]
می 22, 2020

احکام کسب و کار

یکی از مهمترین واجبات دین مبین اسلام Ú©Ù‡ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، فراگیری احکام دین است Ú©Ù‡ درک Ùˆ فهم درست نسبت به مسائل آن […]
فوریه 8, 2020
شیوه استناد به روش apa

شیوه استناد به روش apa

مقدمه نگارش هر اثر علمی مستلزم مطالعه Ùˆ بررسی آثار مرتبط است. ارجاع به منابع مورد استفاده در شکل‌گیری اثر، هم باعث اعتبار بخشی به اثر […]
اکتبر 20, 2019
بایسته‌‏های حقوق اساسی

بایسته‌‏های حقوق اساسی

از دوران باستان تا کنون، اذهان اندیشمندان Ùˆ متفکران در اندیشه یافتن بهترین نوع حکومت Ùˆ رسیدن به جامعه کمال مطلوب Ùˆ…ØŒ بوده Ùˆ آثاری پرارزش […]
می 24, 2019
انواع-قراردادهای-تجارت-بین‌الملل

انواع قراردادهای تجارت بین الملل

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در فصول قبل مفاهیم، اصول، قوانین Ùˆ شیوه‌های کاربردی در بازرگانی بین‌الملل را بیان کردیم Ùˆ در این فصل Ùˆ […]
می 24, 2019
حمل‌و‌نقل-بین‌الملل

حمل و نقل بین الملل

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در ابتدای راه تجارت هزینه زیادی صرف تحقیقات برای شناسایی محصول Ùˆ بازار هدف می‎شود Ùˆ پس‌ازآن هم خرید یا […]
می 24, 2019
روش‌های-پرداخت-بین‌المللی

روش‌های پرداخت بین المللی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در معاملات تجاری بین‌المللی وجهی Ú©Ù‡ فروشنده در مقابل دریافت آن مالکیت کالا را به خریدار انتقال می‌دهد، به شیوه‌های […]
می 24, 2019
جایگاه-بیمه-در-بازرگانی-بین الملل

جایگاه بیمه در بازرگانی بین الملل

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] همان‌طور Ú©Ù‡ در فصل قبل بیان شد، خطرات بی‌شماری در مسیر حمل ونقل  بین‎المللی کالاها به‌منظور واردات Ùˆ صادرات وجود […]
می 24, 2019
اینکوترمز_

اینکوترمز

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] همان‌طور Ú©Ù‡ در فصل قبل بیان شد، استفاده از اسناد مشخص به ایجاد روندی مشخص در میان بازرگانان Ú©Ù…Ú© شایانی […]