آذر 25, 1397
ایروینگ فیشر

ایروینگ فیشر

ایروینگ فیشر متولد ۲۷ فوریه سال ۱۸۶۷ در نیویورک آمریکاست. پدرش گشیش بود و او رد محیط کاملاً مذهبی پرورش یافت. در دوران تحصیل در مدارس […]
آذر 25, 1397
آلفرد مارشال

آلفرد مارشال

آلفرد مارشال متولد ۱۸۴۲ در محلهٔ فقر نشین برموندسی لندن است. پدرش کارمند بانک و او با کمک مالی عمویش وارد دانشگاه کمبریج شد و به […]