نوآوری کاربران در دنیای مجازی

کارآفرینی - موسسات حقوقی - نقش قانون - مانی شجاعی - مقاله - مقاله کارآفرینی
رشد کارآفرینی به کمک مؤسسات قانونی
تیر 19, 1398
کارآفرینی مستقیم یا غیرمستقیم؟
کارآفرینی مستقیم یا غیرمستقیم؟
تیر 19, 1398

دنیای مجازی - نوآوری کاربر - کارآفرینی - مقال کارآفرینی - مانی شجاعی

چکیده مقاله:

در حالیکه مطالعات پیشین، عوامل، فرآیندها و مسیرهایی را که در نوآوری کاربر و کارآفرینی کاربر در دنیای واقعی مورد بررسی قرار گرفته اند، توجه کمتری به نوآوری کاربر و کارآفرینی کاربر در دنیای مجازی دارد. ما در یک مطالعه اکتشافی یک گروه انتخاب شده از نوآوران و کارآفرینان کاربر در زندگی دوم، با استفاده از مشاهدات مشارکت کننده مجازی و مصاحبه عمیق گزارش می کنیم. نتایج نشان می دهد که مسیرهایی که توسط نوآوران کاربر و کارآفرینان کاربر در زندگی مجازی در بر می گیرد، عموما مشابه آنهایی هستند که در زندگی واقعی مطرح شده اند.

جالب توجه است، مطالعه ما نیز نشان می دهد که زندگی دوم به عنوان یک دنیای مجازی، فرصت هایی را که منجر به اقدامات کارآفرینی در جهان واقعی می شود و همچنین فرصت های بیشتری در زندگی دوم ایجاد می کند، می سازد. دنیای مجازی خود، به عنوان یک پلتفورم تکنولوژیکی، طیف وسیعی از فرصت ها را ایجاد می کند. ما گزاره های قابل آزمون را آماده می کنیم و بینش ما را به پژوهش های موجود در مورد رانندگان و راه های نوآوری کاربر و کارآفرینی در جهان واقعی (یعنی نقش دانش و شبکه های پیشین)، نظریه اقتصاد اتریشی کشف کارآفرینی و مجموعه خلاق تئوری.

Keywords: User innovation User entrepreneurship Second Life Virtual world

 

توجه! ترجمه‎های این بخش بصورت کامپیوتری وصرفاً جهت آشنایی عزیزان با موضوع مقالات ارائه شده‌اند و مورد تأیید تیم مترجمان سایت mshojaie.com نیست.

 

 

 

شما می توانید فایل PDF این مقاله را پس از ثبت نام یا ورود دریافت نمایید

بخوانید  آموزش کارآفرینی ؛ راهکار برون رفت از شرایط بد اقتصادی

[restrict]

دریافت PDF مقاله

دانلود PDF

[/restrict]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.