پویایی درون سازمانی، محرک کارآفرینی

چشم‌انداز بین المللی کارآفرینی
چشم‌انداز بین المللی کارآفرینی
شهریور 4, 1398
سنجش کارآفرینی
سنجش کارآفرینی
شهریور 4, 1398

مقاله-مقاله کارآفرینی-محرک کارآفرینی-سازمان پویا-کارآفرینی در کشورهای غربی-مانی شجاعیدر دهه گذشته، کارآفرینی در بخش مراقبت های بهداشتی به طور فزاینده ای اهمیت یافته است. جامعه پیری، جریان مستمر فن آوری های نوآورانه و رشد بیماری های مزمن، در معرض خطر پایداری سیستم های مراقبت های بهداشتی قرار دارند. در پاسخ، بسیاری از دولت های اروپایی در دهه ۱۹۹۰ شروع به اصلاح مراقبت های بهداشتی کردند، جایگزین منطق سنتی حرفه ای پزشکی با منطق های کسب و کار شد. انتظار می رود این روند ادامه یابد، زیرا بسیاری از دولت ها باید هزینه های مراقبت های بهداشتی خود را در پاسخ به کسری بودجه در حال رشد افزایش دهند. در این فرایند، کارآفرینی تحریک می شود، اما در مورد پویایی درونی بیمارستان که منجر به رفتارهای کارآفرینی می شود، کم نیست.

هدف از این مقاله بررسی ادبیات موجود در مورد تاثیر پویایی سازمان های بین المللی بر کارآفرینی بین پزشکان و مدیران بیمارستان های کشورهای غربی است. بنابراین، ما یک نظریه رهبری و منظم بررسی کردیم چگونه پویایی درونی سازمانی در میان مدیران بیمارستان و پزشکان می تواند کارآفرینی را تحت تاثیر قرار دهد. ما بررسی خود را با استفاده از چارچوب نئو موسوم به گرین وو و هینینگز (۱۹۹۶) طراحی کردیم. ما این پویایی را از لحاظ وابستگی های قدرت، نارضایتی های متقابل و تعهدات ارزش تحلیل می کنیم. جستجوی ما نشان داد که وابستگی پزشکان به مدیریت بیمارستان همراه با اصلاحات مراقبت بهداشتی و تاکید بر منطق کسب و کار افزایش می یابد. این باعث شده است تا انواع مختلف پاسخ توسط پزشکان. پزشکان می توانند به عنوان یک بخشی از تعهد ارزش دفاعی نسبت به منطق مراقبت های بهداشتی به منظور ترویج نگرش کارآفرینی، برای دفاع از موضع سنتی خود و خودمختاری حرفه ای مورد استفاده قرار گیرند. در مقابل، پزشکانی که نگرش متفاوتی نسبت به حرفه ای بودن پزشکی سنتی دارند، به نظر میرسد که بیشتر به سمت پذیرش عناصر کارآفرینی مراقبتهای بهداشتی مانند کسب و کار و تشویق به افزایش استقلال و درآمد هستند. نارضایتی از علاقه و تعهدات ارزشمندی رقابتی می تواند باعث افزایش کارآفرینی پزشکان شود و براساس اهمیت نسبی آنها تعیین شود که آیا مبتنی بر ضرورت یا مبتنی بر فرصت است؟

بخوانید  توسعه ژاپن به کمک کارآفرینی

 
Keywords: Organizational change, Hospitalephysician relations, Entrepreneurship, Hospital administrators, Physicians 

توجه! ترجمه‎های این بخش بصورت کامپیوتری وصرفاً جهت آشنایی عزیزان با موضوع مقالات ارائه شده‌اند و تماماً مورد تأیید تیم مترجمان سایت mshojaie.com نیست.

 

 

 

شما می توانید فایل PDF این مقاله را پس از ثبت نام یا ورود دریافت نمایید

[restrict]

دریافت PDF این مقاله

دانلود PDF

[/restrict]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.