مطالب اخیر

مهر 13, 1398

جایگاه یابی و معرفی استراتژی‌های آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] به بیان مختصر جایگاه یابی عبارت است از توانایی تأثیرگذاری بر انتظارات مشتری از برند یا محصول نسبت به رقیبان. […]
مهر 13, 1398

توسعه فرهنگ کارآفرینی ، عوامل و راهکارها

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه کارآفرینی عامل بنیادی کار، تلاش Ùˆ پیشرفت محسوب می‌­شود Ùˆ دست‌یابی به شاخص­‌های توسعه بدون توجه به توسعه فرهنگ […]
مهر 11, 1398

صادرات و عوامل موثر بر آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] فعل خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور به مناطق آزاد یا کشورهای خارجی را صادرات گویند Ú©Ù‡ گونه‌هایی متعدد […]
مهر 11, 1398

نگاهی به کارآفرینی اجتماعی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] کارآفرینی از واژه فرانسوی «متعهد شدن» یا «پذیرش مسئولیت» گرفته شده Ùˆ دویست سال قبل، دانشمندان علم اقتصاد به ارزش […]
مهر 11, 1398

توسعه کارآفرینی در چین

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] چین با مساحت Û¹/Û´ میلیون کیلومتر مربع Ùˆ جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر کشوری پهناور است. هشتاد درصد جمعیت […]
مهر 11, 1398

ارتباط تفکر و استراتژی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] بیشتر لغت شناسان لفظ عقل را در اصل از عقال Ú©Ù‡ به معنای ریسمان Ùˆ طنابی است Ú©Ù‡ با آن […]
مهر 10, 1398

فرصت‌های محیط زیست در امر کارآفرینی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران ناظر بر این مقوله است Ú©Ù‡ حفاظت از محیط زیست Ú©Ù‡ نسل […]
مهر 10, 1398

علم چیست؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] اگر در باب بیان علم Ùˆ تعریفی از آن علم را  در مقابل جهل تعریف کنیم خداوند به این معنا […]
مهر 10, 1398

کارکرد گروه‌های ذی‌نفعان غیرکارمند

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه به رشد اتحادهای راهبردی Ùˆ فعالیت‌های تجاری مشترک از طریق Ú©ÙˆÚ†Ú© سازی سازمان‌ها Ùˆ…ØŒ Ú©Ù‡ در گذشته عنصر تفکیک‌ناپذیر […]