مطالب اخیر

آذر 11, 1398

منظور از اثربخشی چیست؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] اگرچه از منظر تاریخی دانشمندان در خصوص توافق روی تعریف اثربخشی با مشکلات Ùˆ اختلافات فراوانی مواجه بوده‌اند، اما با […]
آبان 23, 1398

مدل‌سازی کارآفرینی در میان عوامل ناهمگن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] ما کارآفرینی Ùˆ ظهور شرکت ها را به عنوان نتیجه ای از پیشنهاد همزمان برای خدمات کار در میان عامل […]
آبان 23, 1398

عوامل مؤثر بر کارآفرینی و خلق ارزش مشتری در هتل‌های اندونزی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] این مقاله به دنبال دو مشکل اصلی است. اولا، تأثیر مستقیم کارآفرینی Ùˆ جهت گیری های کسب Ùˆ کار، یعنی […]
آبان 22, 1398

بهسازی نیروی انسانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] عملکرد نیروی انسانی در سازمان‌ها بازتابی از دانش‌ها، مهارت‌ها، ارزش‌ها Ùˆ رفتار آن‌هاست. ازآنجایی‌که بالا بردن مهارت‌ها Ùˆ توانایی‌های نیروی […]
آبان 22, 1398

کارآفرینی سازمانی و رابطه آن با فرهنگ سازمان

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه اهمیت کارآفرینی سازمانی به حدی شده است Ú©Ù‡ متخصصین از آن به مانند یک عامل تولید همچون سرمایه Ùˆ […]
آبان 21, 1398

تأثیر قیمت بر بازار محصولات

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در محیط پویای امروزی برای موفقیت در بازار Ùˆ افزایش فروش همگام با تغییر محصول، بازار Ùˆ رقابت در طول […]
آبان 20, 1398

تئوری های فرایندی برای افزایش انگیزه

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] شناختی Ú©Ù‡ افراد از رفتار دیگران نسبت به خودشان دارند در ایجاد انگیزه به‌منظور پیشبرد کارها Ùˆ وظایفشان در سازمان […]
آبان 16, 1398

رشد کارآفرینی به کمک انکوباتورها

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] مراکز رشد وظایف مهمی دارند Ú©Ù‡ از جمله مهم‌ترین آن‌ها فراهم کردن فرصت‌های مناسب برای تأسیس، رشد Ùˆ ارتقای شرکت‌های […]
آبان 13, 1398

نظام جانشینی چه ضرورتی برای سازمان‌ها دارد؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه یکی از دغدغه‌­های اصلی سازمان­‌ها موضوع خالی شدن پست­‌های مدیریتی Ùˆ کارشناسی در آن‌ها است Ú©Ù‡ با رفتن هر […]