مطالب اخیر

آذر 9, 1399

رشد اقتصادی و ابعاد آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] ابعاد رشد اقتصادی در دنیای امروز به‌طور عمده‌ای دچار دگرگونی شده‌اند. در سال‌های اخیر بانک جهانی Ùˆ دیگر سازمان‌های چندملیتی […]
آذر 2, 1399

کارآفرینی در عصر فناوری اطلاعات و خلاقیت

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] مقدمه در عصر اطلاعات Ùˆ به پیروی از آن اقتصاد شبکه شده کنونی تاثیرات روش‌های کاری سنتی روز به روز […]
آبان 29, 1399

بازاریابی ویروسی برای رسیدن به شبکه ­ای از مشتریان

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] ویروس پوشش پروتئین است Ú©Ù‡ مواد ژنتیکی را در خود جای‌داده است. ویروس به هنگام حمله از پوشش پروتئینی خود […]
آبان 25, 1399

مدیریت ریسک و تکنیک های ارزیابی آن

سازمان‌ها در انواع Ùˆ اندازه‌های مختلف خود با انواع ریسک مواجه هستند Ú©Ù‡ ممکن است دست‌یابی آن‌ها به اهداف را تحت تأثیر قرار دهد. این اهداف […]
آبان 18, 1399

چگونگی انتخاب و استخدام کارمند در ایران

 استخدام کارمند فرآیندی سه مرحله‌ای است Ú©Ù‡ زیرمجموعه عملیات استخدام قرار می‌گیرد Ùˆ مشتمل بر یافتن نیرو، انتخاب Ùˆ انتصاب هستند. استخدام کارمند فرآیندی واسطه‌ای است، […]
آبان 7, 1399

حقوق تجارت و بازرگانی

حقوق تجارت در ایران سابقه زیادی ندارد ولی با حقوق دیگر کشورها رابطه تنگاتنگ دارد. عمده حقوق تجارت ایران از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده است. […]
خرداد 30, 1399

استراتژی بازاریابی برای حضور در بازار

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] این پژوهش باهدف بررسی رویکردها Ùˆ نگرش‌های مدیریتی شرکت‌های صنعتی، ارتباط میان نوع استراتژی بازاریابی Ùˆ مدل سنجه‌های ارزیابی بازار […]
خرداد 29, 1399

مدیریت کیفیت جامع چیست؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] کیفیت یک مفهوم Ú©Ù„ÛŒ است Ú©Ù‡ همیشه موردتوجه بشر بوده است. اهمیت آن باعث شده تا در طول زمان Ùˆ […]
خرداد 26, 1399

انواع بازاریابی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] در این فایل سعی شده است تا مجموعه کامل از تعاریف مطرح‌شده در رابطه با انواع بازاریابی ارائه شود. این […]