مطالب اخیر

مهر 10, 1398

بررسی مفهومی مدیریت استراتژیک

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] مجموعه‌ای از تصمیمات Ùˆ اقدامات Ú©Ù‡ منجر به اتخاذ یک یا چند استراتژی موثر در جهت نیل به اهداف می‌گردد […]
مهر 4, 1398

کتابچه ی راهنمای کارآفرینی وایلی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] هرچند تعاریف ارائه‌شده برای کارآفرینی متفاوت هستند اما کمتر کسی اهمیت آن را در ایجاد تغییرهای مثبت در دنیا به […]
مهر 4, 1398

کارآفرینی بین المللی در بازارهای اینترنتی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] علیرغم تعداد روزافزون کسب Ùˆ کارهایی Ú©Ù‡ از اینترنت استفاده Ù…ÛŒ کنند برای دنبال کردن فرصت های بین المللی Ùˆ […]
مهر 4, 1398

عوامل و متغیرهای آموزش کسب و کار

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] کارآفرینی به عنوان یک شایستگی کلیدی برای ایجاد جامعه مدرن به طور گسترده‌ای دیده می‌شود. مطالعات متعدد در سطح جهانی […]
مهر 3, 1398

نگاهی به اینترنت اشیاء، کارکردها و مراحل تکامل آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] جرمی ریفکن اتصال هر شئ به هر کس در یک شبکه جهانی یکپارچه را اینترنت اشیاء می‌نامد . چندین حوزه […]
مهر 3, 1398

آشنایی با چالش‌ها و تکنیک‌های فرایند مذاکره

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] مذاکره کردن پیش از آنکه امری مادرزادی باشد، اکتسابی است اگرچه بعضی افراد ممکن است به طور طبیعی از این […]
مهر 2, 1398

عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] تغییر Ùˆ تحول در شرایط Ùˆ نیازهای جامعه، تغییر Ùˆ تحول در رسالت دانشگاه‌ها را سبب شده است. به این […]
مهر 2, 1398

نقش‌ های پرورش منابع انسانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] منابع انسانی مهم‌ترین دارایی برای هر سازمانی محسوب می‌شود Ú©Ù‡ حفظ Ùˆ پرورش آن بسیار مهم است. نظریه‌پردازان حوزه مدیریت […]
مهر 2, 1398

محرک‌های موفقیت در امر کسب و کار

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] برای موفقیت در هر امری مجموعه‌ای از عوامل Ùˆ مولفه‌ها دخیل هستند Ùˆ موفقیت کسب Ùˆ کار نیز از این […]