نقش حکومت‌ها در ایجاد فرم جدید از کارآفرینی در آسیایه میانه

فرهنگ کارآفرینی بین الملل
فرهنگ کارآفرینی بین الملل
تیر 19, 1398
کارآفرینی بین‌الملل - تولید - مقاله - مقاله کارآفرینی
ظهور، پیشرفت و آینده کارآفرینی بین المللی
تیر 19, 1398

رژیم کارآفرینی - جهانی شدن - تعامل دولت و کسب‌وکارها - آسیای مرکزی - کارآفرینی - مانی شجاعی - مقاله کارآفرینی

چکیده مقاله:

معضلات روابط رژیم و کسب و کار، منجر به شکل جدیدی از مدل کارآفرینی شده است. علیرغم تنوع روابط دولتی و تجاری در بسیاری از کشورها، رژیم کارآفرینی در حال افزایش است به دلیل ارتباط آن با مشاغل دولت-دولت. این مقاله اعتبار چنین کارآفرینی را در میان متمرکز کردن غیر دولتی دولت و کسب و کار بررسی کرده است. به طور خاص تمرکز این است که آیا اشکال مختلف رژیم ها می توانند تنظیمات کارآفرینی را تغییر دهند.

دخالت رژیم ها می تواند بر مشروعیت شرکت ها یا سازمان های کارآفرینی تأثیر بگذارد. این مسئله مکمل را تضمین می کند که این بازیگران درگیر فعالیت های جمعی می شوند، زمانی که هر دو رژیم و کارآفرینان به نفع خود عمل می کنند. مدل پیشنهادی ما، نظم و ترتیب پیچیده و حتی غیرقانونی ترتیب تجارت رژیم را “شناخته شده به عنوان” کارآفرینی رژیم “می دانیم، این در رژیم های مستبد و حتی در کشورهای در حال توسعه رایج است. ما این مسئله را با تمرکز ویژه بر این که آیا رژیم کارآفرینی کشورهای آسیای میانه می تواند استراتژی های تجاری را تغییر دهد، مورد بررسی قرار داد. این پیامدهای مهمی در گسترش تجارت جهانی دارد. محدوده معاینه ملی الگوهای اهرم کشورهای آسیای میانه (CAC) از دیدگاه های منطقه ای است

Keywords: Regime-Entrepreneurship, globalization, state-business interplay, strategies, Central Asia

 

توجه! ترجمه‎های این بخش بصورت کامپیوتری وصرفاً جهت آشنایی عزیزان با موضوع مقالات ارائه شده‌اند و مورد تأیید تیم مترجمان سایت mshojaie.com نیست.

 

 

 

شما می توانید فایل PDF این مقاله را پس از ثبت نام یا ورود دریافت نمایید

بخوانید  پویایی درون سازمانی، محرک کارآفرینی

[restrict]

دریافت PDF مقاله

دانلود PDF

[/restrict]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.