میزان تأثیرگذاری تحصیلات کارآفرینی بر عملکرد کارآفرینان

آیا مالکیت مخترع، کارآفرینی مشتق شده از دانشگاهی را تشویق می‌کند؟
تیر 29, 1398
اقتصاد - اقتصاد دانش بنیان - کارآفرینی - مانی شجاعی - مقاله کارآفرینی
کارآفرینی مبتنی بر اقتصاد
تیر 29, 1398

کیفیت کارآفرینی - رفتار کارآفرینانه - مانی شجاعی - مقاله - مقاله کارآفرینی

چکیده مقاله:

با استفاده از پرسشنامه ها و مصاحبه ها، نویسندگان، زمینه های شخصی کارآفرینان، خصوصیات روانشناختی و رفتاری دانشجویان را مورد بررسی قرار دادند و تاثیرات خارجی بر کارآفرینان را مورد تحلیل قرار دادند. نتایج نشان داد که این زمینه ها و ویژگی ها می توانند بر انگیزه و تصمیم گیری کارآفرینان دوره کارشناسی تاثیرگذار باشند. علاوه بر این، خواسته های ذهنی و منافع دانشجویان ویژگی های اصلی برای شناسایی کارآفرینان بالقوه است. علاوه بر این، آموزش کارآفرینی می تواند خطر را کاهش دهد و مزایای کارآفرینان را افزایش دهد تا به طور غیرمستقیم بر تصمیم گیری کارآفرینان تاثیر بگذارد.

Keywords: Entrepreneurship quality, Entrepreneurship education, Entrepreneurs’ psychology, Entrepreneurs’ behavior

 

توجه! ترجمه‎های این بخش بصورت کامپیوتری وصرفاً جهت آشنایی عزیزان با موضوع مقالات ارائه شده‌اند و تماماً مورد تأیید تیم مترجمان سایت mshojaie.com نیست.

 

 

 

شما می توانید فایل PDF کامل این مقاله را پس از ثبت نام یا ورود دریافت نمایید

[restrict]

دریافت PDF کامل این مقاله

دانلود PDF

[/restrict]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.