پیشینه و نتایج کارآفرینی قومی بین المللی
پیشینه و نتایج کارآفرینی قومی بین المللی
تیر 19, 1398
رژیم کارآفرینی - جهانی شدن - تعامل دولت و کسب‌وکارها - آسیای مرکزی - کارآفرینی - مانی شجاعی - مقاله کارآفرینی
نقش حکومت‌ها در ایجاد فرم جدید از کارآفرینی در آسیایه میانه
تیر 19, 1398

فرهنگ کارآفرینی بین الملل

فرهنگ کارآفرینی بین الملل

فرهنگ کارآفرینی بین الملل

فرهنگ کارآفرینی - کارآفرینی بین الملل - کارآفرینی - مقاله کارآفرینی - مانی شجاعی

چکیده مقاله:

علیرغم فراوانی مطالعات کارآفرینی بین المللی، نیاز به ایجاد معیارهای معتبر ساختار بین المللی کارآفرینی وجود دارد. بر اساس مطالعات مفهومی پیشین ما با پیشرفت مقیاس فرهنگی کارآفرینی بین المللی (IEC) که به رفتار مبتنی بر فرصت توجه می کنند، به ادبیات کمک می کنیم. و هدف آن تسلط کامل بر زمینه کارآفرینی بین المللی است. ما از شیوه های توسعه یافته مقیاس پایه ای پیروی کردیم و یک تحقیق در مورد شرکت های متوسط ​​متوسط ​​انگلیس و آمریکا انجام دادیم. پیشنهاد عملی شش بعدی ما از کمیسیون مستقل انتخابات که به اندازه کافی منطبق با مفهوم سازی اولیه است، شامل گرایش کارآفرینی بین المللی است؛ گرایش بازار بین المللی؛ انگیزه بین المللی؛ گرایش آموزش بین المللی؛ جهت گیری شبکه های بین المللی با رقبا؛ و، جهت گیری شبکه های بین المللی با غیر رقبا. اصلی ترین دلایل این مطالعه این است که دانشمندان بین المللی کارآفرینی می توانند در تحقیقات آینده این شش جنبه از بستر IEC را به جای ساختار محدود کارآفرینی بین المللی استفاده کنند

Keywords: International entrepreneurial culture, International entrepreneurship, Opportunity, Scale developmen

 

توجه! ترجمه‎های این بخش بصورت کامپیوتری وصرفاً جهت آشنایی عزیزان با موضوع مقالات ارائه شده‌اند ومورد تأیید تیم مترجمان سایت mshojaie.com نیست. برای استفاده از مباحث مطرح شده در مقاله، لیبنک دانلود PDF مقاله به زبان اصلی در زیر قرار داده شده است.

 

 

 

شما می توانید فایل PDF این مقاله را پس از ثبت نام یا ورود دریافت نمایید

[restrict]

دریافت PDF مقاله

دانلود PDF

[/restrict]

بخوانید  تفاوت‌های فردی و هوش هیجانی در کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.