عوامل مؤثر بر کارآفرینی و خلق ارزش مشتری در هتل‌های اندونزی

کارآفرینی بین المللی در بازارهای اینترنتی
کارآفرینی بین المللی در بازارهای اینترنتی
آبان 23, 1398
مدل‌سازی کارآفرینی در میان عوامل ناهمگن
مدل‌سازی کارآفرینی در میان عوامل ناهمگن
آبان 23, 1398

کارآفرینی-بازار-یادیگری کارآفرینی-مقاله کارآفرینی-مقاله-جهت گیری بازار در کارآفرینی-مانی شجاعیمیانگین زمان مطالعه: < 1 دقیقه

این مقاله به دنبال دو مشکل اصلی است. اولا، تأثیر مستقیم کارآفرینی و جهت گیری های کسب و کار، یعنی جهت گیری یادگیری، جهت گیری یکپارچه بازار و شیوه های منابع انسانی بر نوآوری و ارزش مشتری، را ارزیابی می کند. دوم، بررسی اثر متقابل کارآفرینی و جهت گیری های تجاری بر نوآوری و ارزش مشتری. داده ها از هتل های کوچک و متوسط در اندونزی جمع آوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که کارآفرینی و مدیریت منابع انسانی مهمترین محرک های نوآوری و ارزش مشتری می باشد. نتایج بیشتر نشان می دهد که تعامل کارآفرینی و جهت گیری یکپارچه بازار و نیز شیوه های منابع انسانی به ترتیب بر ارزش افزوده و نوآوری تاثیر می گذارد. مفاهیم نظری و عملی مطالعه مورد بحث قرار گرفته است

Keywords: Entrepreneurship , Business orientation , Innovation , Customer value

توجه! ترجمه‌های این بخش بصورت کامپیوتری وصرفاً جهت آشنایی عزیزان با موضوع مقالات ارائه شده‌اند و تماماً مورد تأیید تیم مترجمان سایت mshojaie.com نیست.

 

 

 

شما می توانید فایل PDF کامل این مقاله را پس از ثبت نام یا ورود دریافت نمایید

[restrict]

دریافت PDF کامل این مقاله

دانلود PDF

[/restrict]

بخوانید  آموزش کارآفرینی ؛ راهکار برون رفت از شرایط بد اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.