عوامل مؤثر بر کارآفرینی و خلق ارزش مشتری در هتل‌های اندونزی

کارآفرینی بین المللی در بازارهای اینترنتی
آبان 23, 1398
مدل‌سازی کارآفرینی در میان عوامل ناهمگن
آبان 23, 1398

کارآفرینی-بازار-یادیگری کارآفرینی-مقاله کارآفرینی-مقاله-جهت گیری بازار در کارآفرینی-مانی شجاعیمیانگین زمان مطالعه: < 1 دقیقه

این مقاله به دنبال دو مشکل اصلی است. اولا، تأثیر مستقیم کارآفرینی و جهت گیری های کسب و کار، یعنی جهت گیری یادگیری، جهت گیری یکپارچه بازار و شیوه های منابع انسانی بر نوآوری و ارزش مشتری، را ارزیابی می کند. دوم، بررسی اثر متقابل کارآفرینی و جهت گیری های تجاری بر نوآوری و ارزش مشتری. داده ها از هتل های کوچک و متوسط در اندونزی جمع آوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که کارآفرینی و مدیریت منابع انسانی مهمترین محرک های نوآوری و ارزش مشتری می باشد. نتایج بیشتر نشان می دهد که تعامل کارآفرینی و جهت گیری یکپارچه بازار و نیز شیوه های منابع انسانی به ترتیب بر ارزش افزوده و نوآوری تاثیر می گذارد. مفاهیم نظری و عملی مطالعه مورد بحث قرار گرفته است

Keywords: Entrepreneurship , Business orientation , Innovation , Customer value

توجه! ترجمه‌های این بخش بصورت کامپیوتری وصرفاً جهت آشنایی عزیزان با موضوع مقالات ارائه شده‌اند و تماماً مورد تأیید تیم مترجمان سایت mshojaie.com نیست.

 

 

 

شما می توانید فایل PDF کامل این مقاله را پس از ثبت نام یا ورود دریافت نمایید

[restrict]

دریافت PDF کامل این مقاله

دانلود PDF

[/restrict]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.