سنجش کارآفرینی

پویایی درون سازمانی، محرک کارآفرینی
پویایی درون سازمانی، محرک کارآفرینی
شهریور 4, 1398
آموزش مبتنی بر شایستگی-متغیرهای رفتاری-دانش کارآفرینی-توانایی کارآفرینی-آموزش کارآفرینی-
عوامل و متغیرهای آموزش کسب و کار
شهریور 4, 1398

کارآفرینی-سنجش کارآفرینی-خبرگان کارآفرینی-داده کارآفرینی-مقاله کارآفرینی-مقاله-مانی شجاعیمفهوم جهت گیری کارآفرینی (EO) در تحقیق در مورد میزان رفتار کارآفرینی در سطح شرکت ضروری است. این به مدیران مرتبط است تا بتوانند به صراحت سطح کارآفرینی یک شرکت را ارزیابی کنند. سرمایه گذاران، واحدهای سرمایه گذاری شرکت ها، سرمایه گذاران فرشته، بانک های سرمایه گذاری و دولت ها نیاز به اقدامات محکمی دارند که فراتر از شهود متخصص برای ارزیابی ماهیت کارآفرینی شرکت ها قبل از سرمایه گذاری در آنها است. محققان EO را مورد بررسی قرار داده و نوآوری، ریسک پذیری و فعالیت را در نظر گرفته اند و ابعاد مهم این مفهوم است. اگر چه این مفهوم به عنوان یک ساختار چند بعدی دیده می شود، در میان دانشمندان بحث های زیادی در مورد نحوه تجزیه و تحلیل آن صورت گرفته است.

روش متداول آماری دارای معایبی است. در این مقاله بحث و بررسی ساختار EO را با استفاده از چهار روش مختلف انجام می دهیم: روش آماری سنتی، یک روش منطقی فازی، روش متفاوتی مانند DEA و روش شناسی ساده. منطق فازی به عنوان یک متدولوژی مبتنی بر متخصص، برخی از محدودیت های روش آماری را جبران می کند. براساس نمونه ای از ۵۹ راه اندازی در یک پرسشنامه خودآموزی، ما ابتکار عمل، ریسک پذیری و کارآیی را اندازه گیری می کنیم و سپس نتایج نمرات EO را با استفاده از چهار روش مقایسه می کنیم. ما چندین تفاوت را دیدیم، برجسته ترین آنها جزئیات بیشتری را مورد بحث قرار می دهند. نمره EO از یک روش ساده و ساده، ارزشی را که بین نتایج دیگر قرار دارد، به دست می دهد، در حالی که نمره کارآفرینی از روش منطق فازی بیشتر از سایر نتایج متفاوت است

بخوانید  علم چیست؟

Keywords: Entrepreneurship orientation (EO), Fuzzy logic, Data envelopment analysis (DEA), Factor analysis

 

توجه! ترجمه‎های این بخش بصورت کامپیوتری وصرفاً جهت آشنایی عزیزان با موضوع مقالات ارائه شده‌اند و تماماً مورد تأیید تیم مترجمان سایت mshojaie.com نیست.

 

 

 

شما می توانید فایل PDF کامل این مقاله را پس از ثبت نام یا ورود دریافت نمایید

[restrict]

دریافت PDF کامل این مقاله

دانلود PDF

[/restrict]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.