رشد کارآفرینی به کمک مؤسسات قانونی

کسب‌کارهای کوچک - توسعه پایدار - نوآوری - کارآفرینی - مقاله کارآفرینی - مانی شجاعی
رابطه بین کارآفرینی، نوآوری و توسعه پایدار در کشورهای اروپایی
تیر 19, 1398
دنیای مجازی - نوآوری کاربر - کارآفرینی - مقال کارآفرینی - مانی شجاعی
نوآوری کاربران در دنیای مجازی
تیر 19, 1398

 

کارآفرینی - موسسات حقوقی - نقش قانون - مانی شجاعی - مقاله - مقاله کارآفرینی

چکیده مقاله:

کارآفرینی برای رشد اقتصادی بسیار مهم است، با این حال تحقیقات کمی انجام شده، ارتباط بین موسسات و تشکیل جدید شرکت را مورد بررسی قرار داده است. من تأثیر مؤسسات حقوق مالکیت و مؤسسات قراردادی را در مورد افرادی که در معرض رشد بالاسری قرار دارند (HGA)، با استفاده از داده های نظرسنجی جهانی کارآفرینی (GEM) برای سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، آزمایش می کنم.

من متوجه می شوم که حقوق مالکیت برای گسترش بازار عمیق تر است و حاکمیت قانون برای رشد شغلی بسیار مهم است. تعداد رویه ها برای اجرای قرارداد، تعداد مراحل شروع کسب و کار و تعداد روزهای شروع کسب و کار منفی با تمام انواع کارآفرینی HGA همبستگی منفی دارد. یک سیستم حقوقی قانونی مشترک با کارآفرینی همراه با رشد شغلی و گسترش بازار رابطه منفی دارد. این یافته ها به مطالعات پیشین اشاره می کند که به اهمیت حقوق مالکیت و حاکمیت قانون برای کارآفرینی کمک می کند.

Keywords: Property rights institutions, Rule of law, Contracting institutions, Entrepreneurship, Legal systems, Regulatory burden

 

توجه! ترجمه‎های این بخش بصورت کامپیوتری وصرفاً جهت آشنایی عزیزان با موضوع مقالات ارائه شده‌اند و مورد تأیید تیم مترجمان سایت mshojaie.com نیست. برای استفاده از مباحث مطرح شده در مقاله، لیبنک دانلود PDF مقاله به زبان اصلی در زیر قرار داده شده است.

 

 

 

شما می توانید فایل PDF این مقاله را پس از ثبت نام یا ورود دریافت نمایید

[restrict]

دریافت PDF مقاله

دانلود PDF

[/restrict]

بخوانید  خدمات مالی و بانکداری نوین به سبک اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.