استارتر – مدیریت استراتژیک

برنامه‌ریزی اصل اول برای رسیدن به هر موفقیتی است و این موضوع بطور ویژه برای سازمان‌ها و کسب‌وکارها بسیار حائز اهمیت است. یک مدیر باید دید […]

کلیات مدیریت استراتژیک

  درس مدیریت استراتژیک را با ارائه کلیاتی درباره مفاهیم مربوط به استراتژی آغاز خواهیم کرد و در ابتدا به بیان سیر تاریخی مفهوم استراتژی خواهیم […]

مقدمه‎ای بر مدیریت استراتژیک

  در این فصل و در ادامه مباحث فصل گذشته مواردی را در رابطه با استراتژی و مدیریت استراتژیک و نیز مراحل اجرای آن مطالبی را […]

مرحله شروع؛ تعیین مأموریت

  همانطور که در فصل گذشته بیان شد، گام اول در چارچوب جامع تدوین استراتژی، مرحله شروع به معنای تعیین مأموریت و تهیه بیانیه مأموریت سازمان […]

مرحله ورودی؛ ارزیابی عوامل

  در چارچوب جامع تدوین استراتژی پس از مرحله شروع، دومین مرحله ورودی است. در مرحله ورودی با ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و همچنین بررسی […]

مرحله مقایسه؛ انتخاب بهترین استراتژی

در چارچوب تعیین استراتژی که در فصل اول بیان شد، سومین مرحله، تطبیق یا مقایسه است. همان‌طور که قبلاً بیان شد، استراتژی‏‎ ها باعث می‎‏شوند تا […]

تصمیم‎گیری برای انتخاب بهترین برنامه‎ریزی استراتژیک

  در چارچوب تدوین استراتژی که در فصل اول بیان شد، در چهارمین و آخرین مرحله نوبت به تصمیم‏‌‎گیری برای انتخاب بهترین برنامه‎ریزی استراتژیک می‎رسد. ابزار […]