روش تحقیق

  در ابتدا خدمت شما دانشجویان عزیز سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم، و بابت ورود شما به کلاس روش تحقیق خوش‏ آمد می‏ گویم. در […]

مبانی فلسفی روش تحقیق

در آموزش روش تحقیق علمی اهداف بسیاری دنبال می‌شود که از جمله آن‌ها فراگیری روش دستیابی و کشف مجهولات است که از راه‏ های غیرعلمی و […]

تحقیق چیست

در ارتباط با ارائه تعریفی مشخص از تحقیق، دیدگاه‏ های متفاوتی وجود دارد، اما به طور کل می‌توان آن را فرایندی برنامه‌ریزی‌شده، هوشیارانه، نظام‏ مند و […]

انتخاب موضوع و بیان مسئله پژوهش

مراحل اجرای پژوهش علمی اجرای یک پژوهش علمی نیازمند رعایت مراحل مختلف و منظمی است که به ترتیب عبارت‌اند از: ۱. انتخاب موضوع تحقیق ۲. بیان […]

پیشینه پژوهش

تحقیق با طرح مسئله آغاز می‌شود و محقق برای حل مسئله یا پاسخ به سؤال، فرضیه ‏ای را تدوین می ‏کند. برای تعیین ارزش این اصل […]

متغیرهای پژوهش و چارچوب نظری

مشخص کردن متغیر های پژوهش ها چهارمین گام در اجرای طرح تحقیق به صورت علمی مشخص کردن متغیرها یا مقیاس ‏ها است. یک تحقیق دارای عناصر […]

تعیین ابزار اندازه‏ گیری

گام پنجم در اجرای طرح تحقیق علمی، تعیین ابزار اندازه ‏گیری است. به جهت کارکرد مناسب مفاهیم در کنش‏ های ارتباطی، تجربه، تعمیم و ساخت نظریه […]

انواع پژوهش یا شیوه ‏های پژوهش

در یکی از دسته‌بندی‏ های تحقیقات علمی، تحقیقات بر اساس هدف و بر اساس ماهیت روش دسته‌بندی می ‏شوند. در دسته ‏بندی تحقیقات بر اساس هدف، […]

برازش داده‏ ها

برازش داده ‏ها از دو جنبه اعتبار و روایی صورت می‌گیرد. از نظر اعتبار یا اعتماد سنجی برازش، از دو منظر صورت می‌گیرد: الف) پایایی ابزار: […]

تدوین فرضیه

فرضیه‌سازی یکی از مهم ‏ترین مراحل تحقیق است، چراکه فرضیه ‏ها نقش راهنما را دارند و به فعالیت‏ های تحقیقاتی جهت می‌دهد. تدوین فرضیه ‏ها کمک […]

مشخص کردن جامعه و نمونه

مرحله ششم در اجرای طرح تحقیق علمی مشخص کردن جامعه و نمونه آماری است. منظور از جامعه آماری کلیه عناصر و افرادی است که در یک […]

روش‌های آماری

یکی از روش‌های انجام تحقیق، روش‌های آماری است که مهم‏ ترین بخش آن روش‌های برآورد حجم نمونه است. این کار را می‌توان به دو شکل انجام […]

شیوه استناد و استفاده از آثار دیگران

محقق ناگزیر است از آثار و نوشته‌های دیگران استفاده نماید یا حاصل زحمت و دسترنج سایرین را مورد بهره‌برداری قرار دهد، این کار باعث می‌شود تا […]

اندیشیدن درباره روش‌های پژوهش

مفهوم روش و روش ‏شناسی تفاوت‏ های اساسی با هم دارند. «روش» به طور اصولی با نحوه جمع‏ آوری اطلاعات و تنظیم و طبقه ‏بندی داده […]

اصول مقاله‌نویسی

انتشار مقالات و پژوهش ‏ها در موضوعات مختلف در توسعه یافتن جهان نقش به سزایی داشته ‏اند. انتشار پژوهش‏ ها از نقاط مختلف جهان در شکل‌دهی […]

درآمدی بر روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی به رویه تحقیق گفته می‌شود که یافته ‏های آن از طریق داده ‏های آماری و یا کمی کردن حاصل نشده است. به عبارتی […]

شیوه استناد به روش apa

مقدمه نگارش هر اثر علمی مستلزم مطالعه و بررسی آثار مرتبط است. ارجاع به منابع مورد استفاده در شکل‌گیری اثر، هم باعث اعتبار بخشی به اثر […]