استارتر – رفتارسازمانی

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] نیروی انسانی را شاید بتوان مهم‌ترین سرمایه‌ی هر سازمان یا کسب‌وکار دانست. جذب، تربیت Ùˆ حفظ نیروهای با استعداد مهم‌ترین […]

درآمدی بر رفتارسازمانی

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] علم شناخت رفتار سازمانی به منظور افزایش بهره‎‏وری هرچه بیشتر کارکنان سازمان Ùˆ همچنین برقراری ارتباط با عوامل انسانی خارجی […]

اساس رفتار در سازمان

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] به منظور بررسی رفتار فرد در یک سازمان، عوامل متعددی را باید مورد بررسی قرار داد. نگرش حاکم بر فرد […]

انگیزش

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در فصل قبل در رابطه مفهوم رضایت شغلی را مطرح نمودیم Ùˆ یکی از مواردی Ú©Ù‡ می‎تواند در میزان رضایت […]

تصمیم‏‎گیری فردی

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] مشارکت دادن کارکنان در تصمیم ‏‎گیری‎ ها Ùˆ هدف‎گذاری ‎های سازمان، نقش قابل توجهی را در ایجاد انگیزه Ùˆ افزایش […]

مبانی رفتار در گروه

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] یکی از مباحثی Ú©Ù‡ در رشته رفتارسازمانی مورد بررسی قرار می‏‎گیرد، رفتار گروهی است. منظور از گروه دو یا چند […]

ارتباطات انسانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] عنوان عصر ارتباطات خود بیانگر اهمیت این موضوع در دنیای امروز است. دنیایی Ú©Ù‡ در آن برقراری ارتباط دیگر محدود […]

مقام رهبری

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] جایگاه رهبری در سازمان را شاید بتوان مهم‎تری Ùˆ حساس‎ترین جایگاه به حساب آورد. منظور از رهبری، توانایی اعمال نفوذ […]

قدرت و سیاست

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] نیروی قدرت یکی از منابعی است Ú©Ù‡ به فرد اجازه Ùˆ اختیار اعمال مدیریت در سازمان را می‏‎دهد. این نیرو توان بالقوه‏‎ای […]

تعارض و مذاکره

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] همیشه رفتارهای افراد در سازمان یکسان Ùˆ موافق نیست Ùˆ بروز رفتارهای مخالف Ùˆ ایجاد تعارضات گوناگون در سازمان‏‎ها امری […]

ساختار سازمانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] اساس شکل‎گیری هر سازمانی اهداف مشخصی است Ùˆ فعالیت‎هایش را در راستای دست‎یابی به این اهداف جهت می‎دهد. به منظور […]

ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] یکی از مواردی Ú©Ù‡ در ایجاد انگیزش در افراد تأثیر مستقیم دارد، ارزیابی عملکرد Ùˆ دادن پاداش مناسب به افراد […]

فرهنگ سازمانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] فرهنگ را مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات Ùˆ هرچه Ú©Ù‡ فرد به عنوان عضوی از جامعهٔ […]