دروس دانشگاهی

[vc_row css=”.vc_custom_1548575040162{margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3729″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://mshojaie.com/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9/” el_class=”hvr-shadow”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text el_id=”item”]

مدیریت استراتژیک

دانش مدیریت استراتژیک (راهبردی) در تمامی ابعاد زندگی انسان اعم از کسب Ùˆ کار، تحصیل، بهداشت، اقتصاد Ùˆ … ریشه دوانده است. پژوهشگران زیادی به مدیریت استراتژیک توجه نشان داده اند Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ توان با یک جستجو در بانک های علمی دنیا به این مهم صحه گذاشت Ùˆ این تلاش ها باعث شده ابزار های متفاوتی در این رشته نیز به وجود بیاید. در این بخش ابتدا سعی شده با معرفی مدیریت استراتژیک Ùˆ اهمیت آن ذهن شما را در این رشته سامان دهیم سپس به معرفی ابزار مدیریت استراتژیک Ùˆ برنامه ریزی استراتژیک بپردازیم.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1548575040162{margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3732″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://mshojaie.com/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84/” el_class=”hvr-shadow”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

بازرگانی بین الملل

برای بسیاری از علاقه مندان به حوزه بازرگانی این سوال مطرح است که بازرگانی بین الملل چیست؟ در واقع اگر حوزه ی خرید و فروش یک محصول یا خدمت از عرصه ملی خارج شده و به فضای بین دو یا چند کشور کشیده شود به این موضوع بازرگانی بین الملل می گویند. عملاً صادرات و واردات و نیز مسائل مربوط به حمل و نقل و بیمه و گمرک اصلی ترین مسائل مرتبط با بازرگانی بین الملل را تشکیل می دهند. هر یک از موارد فوق به تنهایی انرژی و وقت زیادی را از مجموعه ای که در زمینه بازرگانی بین الملل فعالیت می کند می گیرد و عملا بسیاری از تولیدکنندگان و یا تامین کنندگان به تنهایی قادر به انجام فرآیند های مرتبط با  بازرگانی بین الملل نیستند. فعالیت اقتصادی در دو حالت نیازمند بازرگانی بین الملل است؛ اول شما محصولی را در ایران تولید می کنید و می خواهید در کشوری دیگر برایش بازار هدفی بیابید؛ دوم شما از کشورهای دیگر محصولی را با توجه به شناخت شرایط کاری تان نیاز دارید.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1548575066569{margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3727″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” el_class=”hvr-shadow” link=”http://mshojaie.com/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA/” css=”.vc_custom_1560760509483{padding-top: 50px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

رفتار سازمانی و تئوری مدیریت

هنری مینتزبرگ Ù…ÛŒ گوید: مدیریت، زمانی خود را نشان Ù…ÛŒ دهد (عملی است) Ú©Ù‡ در آن هنر، علم Ùˆ مهارت با هم تلاقی کنند. مدیریت همیشه امری پیچیده بوده، حال Ú†Ù‡ بسا با توجه به پویایی هر روزه بازارها، نیاز مشتریان، رفتار جامعه Ùˆ … پیچیده تر نیز شده باشد. تئوری مدیریت Ùˆ رفتار سازمانی در امتداد هم دروسی بسیار حائز اهمیت هستند (Ú©Ù‡ در برخی از دانشگاه ها بنا به مشاهده شخصی اینجانب در کمال تعجب دانشجوی کاردانی به کارشناسی مدیریت، این دروس را به عنوان دروس اصلی انتخاب نکرده ولی مدرک مدیریت بازرگانی، دولتی، فرهنگی Ùˆ … Ù…ÛŒ گیرد Ú©Ù‡ این نیز خود از عجایب ایران زمین است.) در این دروس عناوینی چون مطالعه افراد اهداف سازمانی، سازمان رسمی Ùˆ غیر رسمی، سازماندهی، تئوری های مدیریت نظیر کلاسیک- نئو کلاسیک- انسانی- علمی-پست مدرن Ùˆ … اشاره Ù…ÛŒ شوند. این عناوین بسیار در فرایند سازمانی حکومتی Ùˆ… مهم هستند ولی ما نیز به عنوان یک مدیر از دانش آن ها تا حد بسیاری بی نصیب مانده ایم این در حالی است Ú©Ù‡ متأسفانه علی رغم ذات رشته های مهندسی هیچ راهکاری برای بهبود توانمندی یک مدیر طراحی نشده است، Ùˆ متأسفانه شیوه های آموزشی از سمت عملیاتی با توجه به کاستی های نظام آموزش تنها در تئوری های مدیریت جا مانده است. این در حالی است Ú©Ù‡ در مقاطع ارشد Ùˆ دکتری نیز اساتید Ùˆ متأسفانه دانشجویان نیز به بازگویی مجدد تئوری های ذکر شده بسنده Ù…ÛŒ کنند. در این بخش سعی Ù…ÛŒ کنیم ابتدا به تدریس دروس مطرح شده Ù…ÛŒ پردازیم Ùˆ انشا ا… در آینده به بررسی کیس استادی های مدیریتی خواهیم پرداخت.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1548575049058{margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3730″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” el_class=”hvr-shadow” link=”http://mshojaie.com/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C/”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

مدیریت کارآفرینی

کارآفرینی فرایندی پیچیده است Ú©Ù‡ فرصت، منابع، مشتری، کارآفرین، تکنولوژی Ùˆ … را به هم مرتبط Ù…ÛŒ کند. امروزه کارآفرینی از عوامل رشد Ùˆ توسعه اقتصادی کشور ها به شمار می‏آید. کارآفرینی در یک جامعه چندین نقش مهم را به عهده دارد ابتدا آن را موتور توسعه افتصادی Ù…ÛŒ دانید Ú©Ù‡ باعث رشد اقتصادی نیز Ù…ÛŒ گردد (رشد با توسعه متفاوت است)ØŒ در نتیجه عاملی برای رشد بهره وری است Ùˆ همچنین همزمان نیز خود به توسعه Ùˆ رشد فناوری Ùˆ ارائه محصولات نوآورانه Ù…ÛŒ گردد.
شومپیتر هم اشاره می کند کارآفرینی نیروی بـرهم زننـده اقتصـاد است که رویدادها و نتایج بلندمدت را شکل داده و برای اینکه موقعیت هـای مناسـبی خلـق کند، موقعیت های اقتصادی و اجتماعی را تغییر می دهد.
امروزه تقریباً در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در پایه های مختلف تحصیلی، آموزش کارآفرینی به طرق مختلف جایگاه ویژه ای دارد زیرا که سهم آموزش چه در نیروی فکری خلاق و چه در کار عادی و روزمره به عنوان پشتوانه تداوم تولید بسیار با ارزش است.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1548575058040{margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3737″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” el_class=”hvr-shadow” link=”http://mshojaie.com/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/” css=”.vc_custom_1560766521250{padding-top: 35px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

روش تحقیق (پژوهش)

همان طور Ú©Ù‡ پیش تر اعلام کرده ایم ما برای تصمیم گیری در هر کاری نیاز به داده داریم، زیرا Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ بایست بتوانیم نسـبت به موضوع Ùˆ تغییر یا تحول در آن آشنایی داشـته باشیم. کسـب این داده، اطلاعات Ùˆ دانش از شیوه های متفاوتی در شناخت به وجود Ù…ÛŒ آیند حال یا به صورت مستقیم از تجربیات Ùˆ نظرات دیگران گرفته Ù…ÛŒ شـود (مقام صلاحیت دار)ØŒ یا در دانش ضمنی با از تجربه مسـتقیم در زندگی کسـب شده اسـت Ùˆ یا برای کسب آن باید به صورت خودآگاه دست به تحقیق بزنیم. Ú©Ù‡ به صورت طبیعی انتظار Ù…ÛŒ رود از شیوه های علمی پژوهش استفاده نماییم. تحقیق به این معنا یکی از پیچیده ترین کارهای بشـر اسـت Ùˆ احتمالاً نمی تواند به یک عملیـات مکانیکی Ùˆ روزمره تبدیل شـود. (این بخش اشاره به Ú©Ù¾ÛŒ کاری پژوهش ها دارد Ú©Ù‡ متأسفانه بدون در نظر گرفتن شیوه های درست پژوهشی Ù…ÛŒ باشند). روش شناسی مناسب برای دستیـابی بـه نتـایج مطلـوب Ùˆ توسـعه نظریـه در علم ضروری است. محققان بسیاری به توسعه روش تحقیق در علوم پرداختند، اما همچنان استفاده از روش های تحقیق قوی Ùˆ مناسب در موضوعات متفاوت در هاله ای از ابهام قـرار دارد. با نگاه به تمامی موارد بازگو شده Ù…ÛŒ بایست خاطر نشان کرد Ú©Ù‡ در برخی از متون، مدیریت را با تصمیم گیری یکی دانسته اند. سایمون از بزرگان مدیریت Ù…ÛŒ گوید تصمیم بهینه تصمیمی است Ú©Ù‡ Û¹Û° درصد دانشی Ùˆ Û±Û° درصد شهودی باشد، با این روند شاید بتوان گفت Ú©Ù‡ هیچ گاه به تصمیم بهینه در دنیای پر تلاطم امروزی نمی توان دست یافت، اما روش پژوهش درست Ùˆ … باعث Ù…ÛŒ شود تحلیلی بهتر از محیط در راستای تصمیم درست اتخاذ گردد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]