با عنایت به این که جهان امروز، دنیای تحول، ارتباطات و دانش و آگاهی هاست. مردم در اقصی نقاط جهان از طریق وسایل ارتباط جمعی، از وقایع و رخدادها و نیز فرهنگ ها و خصوصیت های تاریخی جغرافیایی و …، دیگر مردمان (در مناطق و کشورهای مختلف) مطلع می شوند.

اما با این همه هنوز هم مجهولات فراوان است … و اگر کمی دقت کنیم، در می یابیم که برخی از مردم حتی در کشور و موطن خود، در عدم اطلاع و آگاهی نسبت به قوانین و …، بسر   می برند. چه رسد به این که به قوانین و مقررات و حقوق کشورهای بیگانه آشنایی داشته باشند. ولی   می بینیم که روابط و مبادلات بالاخص تجاری و …، بین افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی برقرار است و هر روزه نیز بر حجم آن ها افزوده می شود. حال برای آنکه در این ارتباطات با آشنایی و اطلاع کافی و مفید به برقراری رابطه و مبادلات موفقی دست یافت ،می توان با کمک ارزنده ای که از مطالعات تطبیقی حقوق حاصل می شود، سود برد و چنین بود که بالاخص از قرن نوزدهم این مطالعات اهمیت بیشتری یافت به طوری که سال 1900/م را سال تولد حقوق تطبیقی نام نهادند.

دانشچوان محترم جزوه درس حقوق تطبیقی را می توانند از لینک زیر دریافت نمایند

 

دانلود PDF