حقوق تجارت و بازرگانی

حقوق تجارت و بازرگانی

دیدگاه ها بسته شده است

احکام کسب و کار
آبان 7, 1399

حقوق تجارت و بازرگانی

حقوق-کسب-و-کار

حقوق-کسب-و-کار

حقوق تجارت در ایران سابقه زیادی ندارد ولی با حقوق دیگر کشورها رابطه تنگاتنگ دارد. عمده حقوق تجارت ایران از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده است. ســابقه تجــارت در ایــران در حــد تمــدن ایــران اســت ولــی حقــوق تجــارت ایــران در حقــوق فرانسه ریشه دارد که خود از حقوق روم سرچشمه گرفته است.

منابع حقوق تجارت:

-١قانون

-٢عمل فعالان تجاری

-٣رویه قضایی

-۴عقاید علمای حقوق تجارت

بــه سرچــشمه هــای حقــوق تجــارت کــه قــوانین و اصــول و مقــررات تجــاری از آنهــا نــشأت
می گیرد منابع حقوق تجارت گفته می شود.

این درس متعلق به سرکار خانم دکتر مینا قریب است. متن کامل این درس را می‌توانید از لینک زیر دانلود نمایید

 

دریافت PDF این مقاله

دانلود PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.