تفاوت‌های فردی و هوش هیجانی در کارآفرینی

اقتصاد - اقتصاد دانش بنیان - کارآفرینی - مانی شجاعی - مقاله کارآفرینی
کارآفرینی مبتنی بر اقتصاد
تیر 29, 1398
شیوه تدریس و یادگیری در دوره کارآفرینی نوآوری
شیوه تدریس و یادگیری در دوره کارآفرینی نوآوری
تیر 29, 1398

هوش هیجانی - صفات فردی - کارآفرینی - مقاله کارآفرینی - مانی شجاعی

چکیده مقاله:

مطالعات گذشته بر اهمیت هوش هیجانی صفات (EI) در پیش بینی موفقیت شغلی برجسته است. با توجه به شواهدی که نشان می دهد EI صفت عملکرد شغلی و رضایت شغلی را پیش بینی می کند، منطقی است که انتظار داشته باشیم این ساختار همچنین سایر شروط موفقیت را پیش بینی کند. در این مطالعه، ما بررسی می کنیم که آیا EI پیش بینی کارآفرینی؛ به این معنا که آیا EI بالاترین صفات مربوط به رفتارهای کارآفرینی و موفقیت کارآفرینی است و اینکه آیا اثرات EI بر کارآفرینی مستقل از ویژگی شخصیتی خود ارزیابی هسته، متغیرهای دموگرافیک و تفاوتهای فردی در شخصیت کارآفرینی است؟ نتایج نشان می دهد که EI EI تنها از نتایج کارآفرینی فراتر از متغیرهای مورد بررسی و با اندازه های کوچک اثر پیش بینی می کند. این نشان می دهد که تفاوت های فردی در کارآفرینی تنها بخشی از تفاوت های بین فردی در صفات EI است. پیامدها برای تحقیق و عمل بحث شده است.

Keywords: Trait Emotional Intelligence, Entrepreneurship, Core Self-Evaluations, Personality

 

توجه! ترجمه‎های این بخش بصورت کامپیوتری وصرفاً جهت آشنایی عزیزان با موضوع مقالات ارائه شده‌اند و تماماً مورد تأیید تیم مترجمان سایت mshojaie.com نیست.

 

 

 

شما می توانید فایل PDF این مقاله را پس از ثبت نام یا ورود دریافت نمایید

[restrict]

دریافت PDF مقاله

دانلود PDF

[/restrict]

بخوانید  رشد کارآفرینی به کمک مؤسسات قانونی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.